• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Tải về Nghị định 18/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/03/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/03/2010   Số công báo: Từ số 127 đến số 128
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 18/2010/NĐ-CP đào tạo bồi dưỡng công chức

Theo đó, nghị định này quy định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại.

Một nội dung đáng chú ý của nghị định 18/2010 đó là quy định về điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học, theo đó, nghị định quy định công chức phải có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo, có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo, có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thêm vào đó, nghị định cũng quy định về quyền lợi của công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, theo đó quy định công chức được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục; được hưởng nguyên lương, phụ cấp trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng và được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.

Nghị định 18/2010 quy định kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm: ngân sách nhà nước, kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cử công chức, của công chức và tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Công chức đang tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết mà tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2010.

Từ khóa: Nghị định 18/2010/NĐ-CP

7.596

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
101959