• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


Văn bản pháp luật về Thẩm định đánh giá tác động môi trường

 

Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Tải về Nghị định 18/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/03/2015   Số công báo: Từ số 297 đến số 298
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Những ngành nghề không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014, ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định 18/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Một số nội dung đáng chú ý được quy định như sau:

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Điều 18, Nghị định 18/2015 quy định các đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thay vì đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường như trước đây, gồm:

+ Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường;

+ Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc danh mục các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Các đối tượng này được quy định tại phụ lục IV của Nghị định 18/2015 này, bao gồm:

+ Đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; cung cấp thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại;

+ Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc;

+ Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định;

+ Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng;

+ Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200 m2 ;

+ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình;

+ Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử;

+ Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước;

+ Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình;

+ Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha;

+ Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình;

+ Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2sàn.

Điều khoản chuyển tiếp

Hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; báo cáo đánh giá tác động môi trường… đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận trước ngày 01/04/2015 được tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.

Đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước ngày 01/04/2015 thì trong thời hạn tối đa là 36 tháng kể từ ngày 01/04/2015 phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây:

+  Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, gửi cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

+  Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, gửi cơ quan có thẩm quyền để đăng ký.

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015, thay thế Nghị định  29/2011/NĐ-CP và Nghị định 35/2014/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 18/2015/NĐ-CP

26.405

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266409