• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đại học quốc gia


 

Nghị định 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia

Tải về Nghị định 186/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 186/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/12/2013   Số công báo: Từ số 863 đến số 864
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 186/2013/NĐ-CP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đại học quốc gia.

Nghị định 186/2013/NĐ-CP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đại học quốc gia. Nghị định 186 áp dụng đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Đại học quốc gia), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động của Đại học quốc gia.

Nghị định 186/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế Nghị định 07/2001/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 186/2013/NĐ-CP

1.196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
213762