• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Tải về Nghị định 187/2004/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 187/2004/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/11/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/11/2004   Số công báo: Số 26
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/11/2004, Chính phủ ban hành Nghị định187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Công ty nhà nước không thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hoá, bao gồm: các tổng công ty nhà nước (kể cả ngân hàng thương mại nhà nước và các tổ chức tài chính nhà nước); công ty nhà nước độc lập; công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập; đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước thuộc thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Điều kiện cổ phần hoá đơn vị hạch toán phụ thuộc của các công ty nhà nước

 • Đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp có đủ điều kiện hạch toán độc lập;
 • Không gây khó khăn hoặc ảnh hưởng xấu đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc các bộ phận còn lại của doanh nghiệp.

Hình thức cổ phần hoá

 • Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn áp dụng đối với những doanh nghiệp cổ phần hoá có nhu cầu tăng thêm vốn điều lệ. Mức vốn huy động thêm tuỳ thuộc vào quy mô và nhu cầu vốn của công ty cổ phần
 • Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn.
 • Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn.

Nhà đầu tư trong nước) được quyền mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hoá với số lượng không hạn chế. nhà đầu tư nước ngoài) được mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hoá theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mua cổ phần ở các doanh nghiệp cổ phần hoá phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Cổ đông sáng lập của doanh nghiệp cổ phần hoá

 • Tham gia thông qua Điều lệ lần đầu của công ty cổ phần;
 • Cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán;
 • Sở hữu số lượng cổ phần bảo đảm mức tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty cổ phần có trách nhiệm kế thừa mọi nghĩa vụ đối với người lao động từ công ty nhà nước chuyển sang; có quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng lao động và phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý tài chính khi cổ phần hóa được quy định cụ thể tại Chương 2 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP.

Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

 • Phương pháp tài sản.
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu và các phương pháp khác theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp cổ phần hoá có tổng giá trị tài sản theo sổ kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên thì việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá thực hiện thông qua các tổ chức định giá.

Đối tượng mua cổ phiếu lần đầu

 • Người lao động trong doanh nghiệp
 • Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước như: người sản xuất và thường xuyên cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp; người cam kết tiêu thụ lâu dài sản phẩm của doanh nghiệp; người gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong kinh doanh, có tiềm năng về tài chính và năng lực quản lý.
 • Các nhà đầu tư khác (bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài).

Giá bán cổ phần lần đầu

 • Đối với người lao động Giá bán cổ phần ưu đãi được giảm 40% so với giá đấu bình quân.
 • Đối với các nhà đầu tư chiến lược Giá bán cổ phần ưu đãi được giảm 20% so với giá đấu bình quân.
 • Đối với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 27 của Nghị định này giá bán theo giá đấu thành công của từng nhà đầu tư.

Những ưu đãi dành cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa, quyền và nghĩa vụ của của đông cung được quy định chi tiết tại nghị định số 187/2004/NĐ-CP.

Nghị định 187/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2004 và thay thế cho Nghị định 64/2002/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 187/2004/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
52554