• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Nghị định 19/2008/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Tải về Nghị định 19/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/02/2008   Số công báo: Từ số 109 đến số 110
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 19/2008/NĐ-CP chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng chống tham nhũng.

Theo đó, nội dung chính của Nghị định này quy định mức phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng đối với các đối tượng là thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng ởTrung ương và ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế hoạt động chuyên trách của Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng ở Trung ương…

Cụ thể, mức phụ cấp được nghị định 19 quy định như sau: Mức 20% áp dụng đối với cán bộ xếp tương chức vụ Bộ trưởng và tương đương trở lên; chuyên gia cao cấp; cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; 25% áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương; và 30% áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

Bên cạnh đó, nghị định 19/2008 cũng quy định mức 1,0 áp dụng đối với thành viên Ban Chỉ đạo ở Trung ương không thuộc biên chế của Văn phòng Ban Chỉ đạo ở Trung ương và 0,8 áp dụng đối với thành viên Ban Chỉ đạo ở cấp tỉnh không thuộc biên chế của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo ở cấp tỉnh.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2008.

Từ khóa: Nghị định 19/2008/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
62385