• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Tải về Nghị định 19/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/03/2013   Số công báo: Từ số 133 đến số 134
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/02/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

So với nghị định 61/2006/NĐ-CP thì nghị định 19/2013/NĐ-CP có những điểm mới nổi bật sau: 

Thứ nhất, nếu "vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP chưa quy định cụ thể thì nay đã được quy định cụ thể tại Nghị định 19/2013/NĐ-CP. Theo đó, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm: Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa; các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, Nghị định 19/2013/NĐ-CP cũng bổ sung thêm quy định về phụ cấp thu hút đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Về trợ cấp chuyển vùng, thay vì quy định cụ thể mức trợ cấp là 6,5 triệu đồng thì Nghị định 19/2013/NĐ-CP quy định nếu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

Tương tự, về trợ cấp lần đầu đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác tại các cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thay vì quy định cụ thể mức trợ cấp là 4 triệu đồng thì nghị định 19/2013 quy định mức cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển. 

Nghị định 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2013.

Từ khóa: Nghị định 19/2013/NĐ-CP

5.313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173620