• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội

 

Nghị định 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tải về Nghị định 190/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/12/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/01/2008   Số công báo: Từ số 9 đến số 10
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội tự nguyện và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo Nghị định 190/2007  Bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người tham gia, người tham gia được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

Người tham gia BHXH tự nguyện có các quyền sau: Được cấp sổ BHXH; Nhận lương hưu hoặc trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, thuận tiện; Hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng lương hưu; Yêu cầu cung cấp thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện BHXH; Khiếu nại, tố cáo khi quyền lợi hợp pháp của mình bị vi phạm; Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu và trợ cấp BHXH.

Mặt khác, theo quy định của Nghị định 190/2007 thì Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (bao gồm những người có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện) thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm.

Người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng BHXH mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa nhận BHXH một lần quy định thì được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH.

Người tham gia BHXH tự nguyện được coi là tạm dừng đóng khi không tiếp tục đóng BHXH và không có yêu cầu nhận BHXH một lần. Người đang tạm dừng nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng với tổ chức BHXH. Việc đăng ký lại được thực hiện ít nhất sau 3 tháng, kể từ tháng tạm dừng đóng.

Nghị định 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện có hiệu lực từ 21/01/2008.

Từ khóa: Nghị định 190/2007/NĐ-CP

2.539

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
61142