• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật hóa chất

Văn bản pháp luật về Tập đoàn hóa chất Việt Nam

 

Nghị định 190/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tải về Nghị định 190/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/12/2013   Số công báo: Từ số 889 đến số 890
Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 190/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định 190/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Nội dung điều lệ cụ thể như sau:

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam là tổ hợp doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, không có tư cách pháp nhân, bao gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp cấp I, các công ty con, các công ty con của doanh nghiệp cấp II, các công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam và các đơn vị thành viên theo Quyết định 2179/QĐ-TTg.

Tên và trụ sở chính của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

+ Tên gọi đầy đủ: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

+ Tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Chemical Group

+ Tên viết tắt là: Vinachem

+ Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Trụ sở chính: 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Văn phòng đại diện: 22 Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh

+ Mục tiêu hoạt động:

- Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư và vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao;

- Phát triển Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; trong đó ngành công nghiệp hóa chất là chủ đạo; nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo để cung cấp dịch vụ cho các công ty thành viên; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả;...

+ Ngành, nghề kinh doanh chính:

Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, hóa dược, hóa dầu.

Chủ sở hữu và phân công thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn hóa chất Việt Nam

Điều lệ quy định về chủ sở hữu và phân công thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Cụ thể, quy định cách thức tổ chức quản lý Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc, mối quan hệ giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với các đơn vị trực thuộc, mối quan hệ giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với các đơn vị trực thuộc, hình thức và nội dung tham gia quản lý doanh nghiệp của người lao động trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Điều lệ còn có các quy định về tổ chức quản lý, điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và quan hệ của Tập đoàn với các công ty con, công ty liên kết và công ty tự nguyện tham gia liên kết; quản lý vốn do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư ở doanh nghiệp khác; cơ chế hoạt động tài chính; tổ chức lại, đa dạng hóa sở hữu, giải thể, phá sản Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; sổ sách và hồ sơ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; giải quyết tranh chấp nội bộ và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Nghị định 190 còn ban hành kèm theo Phụ lục 1 danh sách các đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phụ lục 2 danh sách các công ty con do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Phụ lục 3 danh sách các công ty liên kết do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Nghị định 190/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2014, bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 587/QĐ-TTg.

Từ khóa: Nghị định 190/2013/NĐ-CP

1.153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
214392