• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công Đoàn


 

Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn

Tải về Nghị định 191/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 191/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/12/2013   Số công báo: Từ số 881 đến số 882
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn.

Theo đó, Nghị định 191 quy định các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật phải trích nộp kinh phí Công đoàn với mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ ngày 01/01/2013.

Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân và cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học - kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

Nguồn đóng kinh phí Công đoàn được Ngân sách Nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật (đối với cơ quan, đơn vị được Ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên) hoặc được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ (đối với doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ)...

Doanh nghiệp sẽ nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng 1 lần vào thời điểm đóng BHXH, riêng với tổ chức, Doanh nghiệp Nông-Lâm-Ngư-Diêm nghiệp sẽ được lựa chọn đóng theo tháng hoặc theo quý. Kinh phí công đoàn của Doanh nghiệp sẽ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Nghị định 191/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2014.

Từ khóa: Nghị định 191/2013/NĐ-CP

5.406

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
214175