• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã


 

Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã

Tải về Nghị định 193/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 193/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/12/2013   Số công báo: Từ số 989 đến số 990
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX), HTX, liên hiệp HTX có quyền cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, HTX thành viên và cho khách hàng không phải thành viên nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác HTX. Tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà HTX, liên hiệp HTX cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, HTX thành viên và cho khách hàng không phải thành viên do Điều lệ HTX quy định cụ thể nhưng không quá 32% hoặc 50% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp hoặc phi nông nghiệp. Trường hợp HTX tạo việc làm, tiền lương trả cho người lao động không phải là thành viên với hợp đồng lao động không thời hạn không quá 30% tổng tiền lương của HTX chi trả cho tất cả người lao động trong HTX với hợp đồng lao động không thời hạn.

Bên cạnh đó, Nghị định 193 cũng quy định chi tiết các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp như: Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; ưu tiên vay vốn từ các tổ chức tín dụng; hỗ trợ đất đai theo quy định của pháp luật và hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh...

Nghị định 193/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014.

Từ khóa: Nghị định 193/2013/NĐ-CP

10.777

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
216089