• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật việc làm


Văn bản pháp luật về Trung tâm dịch vụ việc làm

 

Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Tải về Nghị định 196/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 196/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/01/2014   Số công báo: Từ số 159 đến số 160
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước quyết định thành lập, gồm: Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập.

Ngoài ra Nghị định 196 còn quy định điều kiện thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm gồm: Đơn vị phải có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể; phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động; Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên; Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật; Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định này khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

Nghị định 196/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2014

 

Từ khóa: Nghị định 196/2013/NĐ-CP

3.272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
219793