• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Nghị định 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Nghị định 199/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 199/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/12/2013   Số công báo: Từ số 897 đến số 898
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo quy định tại Nghị định 199/2013/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 26 đơn vị trực thuộc bao gồm 20 đơn vị hành chính (như: Vụ Quản lý doanh nghiệp; Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế...) và 06 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ (như: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I; Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II...).

Trong đó, Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức thành 06 phòng; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được tổ chức 05 phòng; Vụ Hợp tác quốc tế được tổ chức 04 phòng; Vụ Pháp chế được tổ chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y được thành lập Chi cục.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều; quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều quy định tại Luật Đê điều và theo quy định của pháp luật; chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bố trí dân cư, di dân tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, vùng nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu; hướng dẫn việc vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, muối...

Nghị định 199/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014.

Từ khóa: Nghị định 199/2013/NĐ-CP

856

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
214621