• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Nghị định 20/2008/NĐ-CP về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Tải về Nghị định 20/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/02/2008   Số công báo: Từ số 109 đến số 110
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 20/2008/NĐ-CP kiến nghị cá nhân tổ chức về quy định hành chính.

Theo quy định tại Nghị định này, phản ánh của cá nhân, tổ chức có ý kiến với cơ quan hành chính nhà nước là về những vấn đề liên quan đến quy định hành chính, bao gồm: những vướng mắc cụ thể trong thực hiện; sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác. Cụ thể, đó là những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính…

Theo đó, nghị định 20 quy định, cá nhân, tổ chức có thể phản ánh thông qua văn bản, điện thoại hoặc phiếu lấy ý kiến. Căn cứ vào viêc phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính, nghị định quy định cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, cụ thể quy định buộc bố trí cán bộ, công chức hoặc bộ phận thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; lắp đặt số điện thoại chuyên dùng, kết nối mạng máy tính điện tử và thiết lập địa chỉ website, email…

Nghị định 20/2008 quy định đối với phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính, cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý phải xử lý theo đúng quy trình đã được pháp luật quy định.

Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị lựa chọn một trong các hình thức sau để xử lý như sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ quy định hành chính theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ quy định hành chính không đáp ứng các tiêu chí quy định...

Nghị định 20/2008 có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2008.

Từ khóa: Nghị định 20/2008/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
62386