• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Biên chế công chức


 

Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức

Tải về Nghị định 21/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/03/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/03/2010   Số công báo: Từ số 129 đến số 130
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 21/2010/NĐ-CP quản lý biên chế công chức.

Nghị định 21/2010 quy định việc quản lý biên chế công chức phải tuân theo nguyên tắc sau: Tuân thủ các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chế công chức với tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Kết hợp giữa quản lý biên chế công chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của công chức; Công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý biên chế công chức…

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định rõ việc xác định biên chế công chức dựa trên vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan; tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành; mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

Nghị định 21/2010 quy định Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức, biên chế công chức dự phòng, biên chế công chức làm việc ở nước ngoài của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý biên chế công chức được giao đối với các cơ quan nói trên; giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý biên chế công chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2010.

Từ khóa: Nghị định 21/2010/NĐ-CP

8.269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
102041