• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Nghị định 21/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về Nghị định 21/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/03/2013   Số công báo: Từ số 157 đến số 158
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/03/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 21/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT.

Việc ban hành nghị định số 21/2013/NĐ-CP đã thay thế nghị định 25/2008/NĐ-CP. So với quy định cũ tai nghị định 25/2008/NĐ-CP, nghị định 21/2013/NĐ-CP có một số điểm mới nổi bật, đáng chú ý nhất là những điểm mới về chức năng, nhiệm vụ của bộ TNMT.

Cụ thể, về vị trí chức năng, so với Nghị định số 25/2008/NĐ-CP Nghị định mới đã bổ sung thêm chức năng quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậu. Như vậy Bộ TNMT có chức năng quản lý Nhà nước trên 8 lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ TN&MT trên tất cả các lĩnh vực được phân định rõ và có quy định cụ thể.

Nghị định 21/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013.

Từ khóa: Nghị định 21/2013/NĐ-CP

1.184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174900