• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện ảnh


Văn bản pháp luật về Hoạt động nhiếp ảnh

 

Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

Tải về Nghị định 21/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/03/2015   Số công báo: Từ số 299 đến số 300
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 21/2015/NĐ-CP nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

Với các tác phẩm điện ảnh, Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định khung nhuận bút trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh theo tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí sản xuất được duyệt, không phân biệt vật liệu ghi hình, căn cứ vào thể loại, chất lượng dành cho phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình. 

Với các tác phẩm mỹ thuật, Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định khung nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật tính theo tỉ lệ phần trăm (%) giá thành tác phẩm, theo đó việc thỏa thuận giữa bên sử dụng tác phẩm mẫu với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không được vượt quá mức này. Đối với các tác phẩm có giá trên 10 tỷ thì nhuận bút được tính bằng 4,5-4,7% của mức 10 tỷ và 1% của phần giá thành tác phẩm vượt quá 10 tỷ.

Đối với tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh được sử dụng để trưng bày, triển lãm, Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh sử dụng để trưng bày, triển lãm không phụ thuộc vào chất liệu, kích thước, quy mô thể hiện của tác phẩm, được tổ chức, cá nhân trưng bày, triển lãm thanh toán cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả theo khung nhuận bút tính theo mức tiền lương cơ sở. Nghị định điều chỉnh mức nhuận bút trên cơ sở quy mô trưng bày, triển lãm và loại hình tác phẩm để phù hợp với thực tiễn.

Về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định hai hình thức thanh toán nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác là theo khung nhuận bút, thù lao hoặc theo khung tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu cuộc biểu diễn.

Nghị định 21/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2015.

Từ khóa: Nghị định 21/2015/NĐ-CP

4.829

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266549