• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


Văn bản pháp luật về Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức

 

Nghị định 211/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách

Tải về Nghị định 211/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 211/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/01/2014   Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 211/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách.

Điểm nổi bật trong Nghị định 211 là quy định bổ sung trường hợp loại trừ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Theo đó, từ ngày 10/02/2014, ngoài trường hợp không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra tham nhũng còn được loại trừ trách nhiệm khi đã chủ động phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng theo Nghị định 211, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng có trách nhiệm thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng. Hội đồng kỷ luật bao gồm 05 người (Chủ tịch Hội đồng; 01 Ủy viên là đại diện Đảng ủy cấp trên trực tiếp của Đảng ủy đơn vị xảy ra tham nhũng; 01 Ủy viên là đại diện Ban Chấp hành Công đoàn của đơn vị xảy ra tham nhũng; 01 Ủy viên là đại diện lãnh đạo đơn vị để xảy ra tham nhũng (trường hợp Ủy viên đó không liên quan đến vụ việc tham nhũng) và 01 Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng); làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số bằng phiếu kín và chỉ họp khi có đầy đủ các thành viên Hội đồng.

Nghị định 211 quy định khá chi tiết về những nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật, về những hình thức xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Nghị định 211/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014.

 

Từ khóa: Nghị định 211/2013/NĐ-CP

2.575

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
217064