• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

 

Nghị định 212/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tải về Nghị định 212/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 212/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/01/2014   Số công báo: Từ số 21 đến số 22
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 212/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ban hành kèm theo Nghị định 212/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo Điều lệ, TKV là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ (vốn điều lệ của TKV đến năm 2015 là 35.000 tỷ đồng); TKV có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, biểu tượng; thương hiệu; tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ mở tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; có vốn, tài sản riêng và chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác bằng toàn bộ tài sản của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con, công ty liên kết trong phạm vi số vốn do TKV đầu tư.

TKV hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, chế biến, xuất nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ; khai thác, sàng tuyển, vận tải, làm giàu quặng, luyện kim, gia công, chế tác, mua bán các sản phẩm khoáng sản; đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện... với mục tiêu kinh doanh có lãi, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại TKV và phát triển công nghiệp than, công nghiệp bô xít - alumin - nhôm, công nghiệp khoáng sản, điện và các ngành nghề khác một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu than của nền kinh tế và hoàn thành các nhiệm vụ do Nhà nước giao...

Nghị định 212/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014.

Từ khóa: Nghị định 212/2013/NĐ-CP

1.195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
217184