• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về Nghị định 218/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 218/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/01/2014   Số công báo: Từ số 71 đến số 72
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung chính của Nghị định số 218/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về: Người nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; xác định thu nhập tính thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ; doanh thu; các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thuế suất; phương pháp tính thuế; ưu đãi thuế và điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.

Nghị định số 218/2013 quy định chi tiết khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về người nộp thuế; quy định các nguồn thu nhập khác chịu thuế tại Điều 3, Nghị định 218 này, bao gồm: chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng dự án đầu tư; quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản; lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn; ….

Điểm nổi bật của Nghị định số 218/2013 đó là quy định về thu nhập được miễn thuế, qua đó quy định Hợp tác xã, Doanh nghiệp phải hạch toán riêng phần thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với các khâu chế biến, chế tạo khác để xác định số thuế được miễn.Trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập miễn thuế được xác định theo tỷ lệ giữa chi phí của hoạt động được miễn thuế với tổng chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở trong kỳ tính thuế.Việc xác định một số loại thu nhập được miễn thuế khác cũng được hướng dẫn cụ thể hơn tại Nghị định này như thu nhập từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học; thu nhập của doanh nghiệp có 30% số lao động trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện…

Bên cạnh đó, nghị định số 218/2013 cũng hướng dẫn cụ thể về cách xác định thu nhập tính thuế, thuế suất và thương pháp tính thuế; hướng dẫn việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ thu nhập chuyển nhượng bất động sản; hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định nghị định số 218/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.

Từ khóa: Nghị định 218/2013/NĐ-CP

10.137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
217811