• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Tư pháp

 

Nghị định 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Tải về Nghị định 22/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/03/2013   Số công báo: Từ số 165 đến số 166
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/03/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp được giao thực hiện 33 nhiệm vụ, quyền hạn và có 27 tổ chức trực thuộc. Một số nhiệm vụ quyền hạn cơ bản của Bộ Tư Pháp có thể kể đến như: Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm đã được phê duyệt và các dự án, đề án khác theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… Bộ Tư pháp còn có nhiệm vụ ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Trong 27 tổ chức trực thuộc của Bộ tư pháp, có 22 tổ chức là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 5 tổ chức còn lại là tổ chức trực thuộc Bộ Tư pháp. Các quy định cụ thể khác về cơ cấu tổ chức cũng được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 22/2013/NĐ-CP.

Nghị định 22/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2013.

Từ khóa: Nghị định 22/2013/NĐ-CP

2.237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
175928