• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tố cáo


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Tải về Nghị định 220/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 220/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/01/2014   Số công báo: Từ số 105 đến số 106
Lĩnh vực: Quốc phòng, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 220/2013/NĐ-CP tố cáo giải quyết tố cáo Quân đội nhân dân.

Nội dung chính của Nghị định số 220/2013 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

Theo đó nghị định số 220/2013 nêu rõ nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo như sau: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng do người đứng đầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng giải quyết; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người chỉ huy cơ quan, đơn vị do người đứng đầu về hành chính quân sự có thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị đó giải quyết.

Bên cạnh đó, nghị định số 220/2013 quy định trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Ngoài ra, nghị định số 220/2013 còn quy định về việc bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ người tố cáo; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/02/2014.

Từ khóa: Nghị định 220/2013/NĐ-CP

2.328

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
217901