• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật thương mại

 

Nghị định 23/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tải về Nghị định 23/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/02/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/02/2007   Số công báo: Từ số 103 đến số 104
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/02/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thoả mãn 05 điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 4 của Nghị định sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hoá tại Việt Nam. Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh là UBND cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh  bao gồm: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu của Bộ Thương mại; Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này; Nội dung kinh doanh mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá dự kiến của doanh nghiệp; Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư. 

Hồ sơ đề nghị lập cơ sở bán lẻ gồm: Văn bản đề nghị lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam theo mẫu của Bộ Thương mại; Bản sao Giấy phép kinh doanh. Lệ phí cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh do Bộ Tài chính quy định cụ thể.

Doanh nghiệp đã có quyền phân phối được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất mà không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định của Nghị định 23/2007/NĐ-CP. 

Nghị định 23/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/03/2007.

Từ khóa: Nghị định 23/2007/NĐ-CP

2.354

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16769