• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước


 

Nghị định 23/2010/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Tải về Nghị định 23/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/03/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/03/2010   Số công báo: Từ số 129 đến số 130
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 23/2010/NĐ-CP quản lý sử dụng tài sản nhà nước cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo quy định tại nghị định này, tài sản nhà nước của Cơ quan đại diện, Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài gồm đất đai, trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; phương tiện đi lại; máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc;…

Nghị định 23/2010 quy định việc trang bị, mua sắm tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành.

 Cụ thể, việc đầu tư xây dựng, mua sắm đất đai, trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện trong các trường hợp như chưa có trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở; diện tích trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở hiện có dưới 70% so với tiêu chuẩn, định mức, gây ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ được giao; trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở bị xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng;…

Bên cạnh đó, nghị định 23/2010 cũng quy định về việc quản lý, sử dung phương tiện đi lại, máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các tài sản khác.

Theo đó căn cứ vào tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại do Thủ tướng Chính phủ quy định và dự toán ngân sách được giao, Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng, cơ quan chủ quản quyết định giá cả, chủng loại phương tiện đi lại cần mua sắm phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn;

Cũng căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc và tài sản khác do cấp có thẩm quyền quy định và dự toán ngân sách được giao, Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ quản quyết định số lượng, giá cả chủng loại tài sản cần mua sắm phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn.

Nghị định 23/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2010.

Từ khóa: Nghị định 23/2010/NĐ-CP

774

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
102280