• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Nghị định 23/2011/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/04/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/04/2011   Số công báo: Từ số 201 đến số 202
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 23/2011/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Theo đó, nghị định 23/2011 quy định từ ngày 01 tháng 5 năm 2011, tăng thêm 13,7% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn…

Kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trích từ Ngân sách nhà nước và Quỹ BHXH bảo đảm.

Cụ thể, trích từ Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với: các đối tượng hưởng chế độ BHXH tước ngày 01/10/1995; hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các đối tượng qui định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định này; hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ.

Và trích từ Quỹ BHXH bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/10/1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ.

Nghị định 23/2011 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/05/2011.

Từ khóa: Nghị định 23/2011/NĐ-CP

740

Thành viên
Đăng nhập bằng Google