• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


 

Nghị định 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tải về Nghị định 23/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/04/2014   Số công báo: Từ số 449 đến số 450
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Nghị định số 23/2014 ban hành kèm theo là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, có hiệu lực kể từ ngày 01/06/ 2014, thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được ban hành kèm theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP.

Theo đó, Điều lệ quy định Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước. Quỹ có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.

Điều lệ cũng quy định Nguồn vốn hoạt động của Quỹ từ nguồn Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp vốn điều lệ cho Quỹ là 500 tỷ đồng để tài trợ, hỗ trợ, cho vay, chi hoạt động quản lý của Quỹ và được bổ sung hằng năm để bảo đảm mức vốn ít nhất 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, nguồn vốn hoạt động của Quỹ từ nguồn vốn ngoài ngân sách, cụ thể là từ các khoản lãi cho vay, phí bảo lãnh vốn vay, lãi tiền gửi; các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia quy định nhiệm vụ chủ yếu của Quỹ đó là tiếp nhận các nguồn vốn của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức thực hiện tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, cấp kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay (đối với các nhiệm vụ KHCN nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và sản xuất và đời sống do tổ chức, cá nhân đề xuất), bảo lãnh vốn vay (đối với các nhiệm vụ KHCN chuyên biệt), cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KHCN và hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KHCN quốc gia.

Bên cạnh đó, Điều lệ cũng quy định điều kiện đăng ký tài trợ, vay vốn, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ của Quỹ. Cụ thể, tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Từ khóa: Nghị định 23/2014/NĐ-CP

506

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225497