• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Nghị định 24/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tải về Nghị định 24/2000/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2000/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/07/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/2000   Số công báo: Số 35
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/7/2000, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2000/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Theo đó đầu tư nước ngoài vào Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao; đầu tư nước ngoài, theo Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO, Hợp đồng BT, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Đối tượng tham gia hợp tác đầu tư

 • Doanh nghiệp Việt Nam:  Doanh nghiệp Nhà nước; Hợp tác xã, Doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân
 • Cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học
 • Nhà đầu tư nước ngoài.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT, BTO và BT.

Hình thức đầu tư

 • Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Hình thức Doanh nghiệp liên doanh;
 • Hình thức Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;

Việc triển khai dự án và tổ chức kinh doanh được thực hiện theo Chương 3 Nghị định này
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 25% lợi nhuận thu được, trừ những trường hợp quy định tại Điều 46 của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP .
Nghị định này cũng quy địnhThuế thu nhập doanh nghiệp trong các trường hợp khuyến khích đầu tư, Các dự án không được hưởng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều chỉnh thuế suất ưu đãi và thời hạn miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến thuế - tài chính.
Các khoản thu Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài

 • Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh, khoản thu được chia;
 • Tiền thu nhập do cung ứng dịch vụ và chuyển giao công nghệ;
 • Tiền gốc và lãi của các khoản vay nước ngoài;
 • Vốn đầu tư;
 • Các khoản tiền và tài sản khác thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

Các hoạt động liên quan đến Xuất hập khẩu, chuyển giao công nghệ và bảo vệ môi trường; đất đai, xây dựng, đấu thầu, nghiệm thu, quyết toán công trình quy định chi tiết tại nghị định 24/2000.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Bên hợp doanh tuyển dụng lao động Việt Nam thông qua các tổ chức cung ứng lao động Việt Nam. Mức lương tối thiểu và lương của lao động Việt Nam làm việc trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Bên hợp doanh được quy định và trả bằng tiền đồng Việt Nam.
Điều kiện đối với dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy phép đầu tư

 • Không thuộc nhóm A theo quy định tại Điều 114 của Nghị định này;
 • Phù hợp với quy hoạch đã được duyệt;
 • Không thuộc danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài các điều kiện trên, dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy phép đầu tư phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Xuất khẩu toàn bộ sản phẩm;
 • Đầu tư vào Khu công nghiệp đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thuộc lĩnh vực sản xuất có quy mô vốn đầu tư đến 5 triệu USD và có tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm từ 80% trở lên.
Hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư áp dụng theo các quy định tại Chương 11 Nghị định này.
Nghị định 24/2000/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2000 và thay thế Nghị định số 12/CP, Nghị định số 10/1998/NĐ-CP, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này.

Từ khóa: Nghị định 24/2000/NĐ-CP

3.343

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46602