• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Nghị định 24/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về Nghị định 24/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/03/2009   Số công báo: Từ số 165 đến số 166
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/03/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP gồm 69 Điều, 6 chương, bao gồm: lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình xây dựng nghị định; lập chương trình xây dựng nghị định hằng năm của chính phủ; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá tác động văn bản; thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; dịch văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó, đánh giá tác động văn bản phải được thực hiện trong ba giai đoạn, đánh giá sơ bộ khi lập đề nghị xây dựng văn bản, đánh giá trước và trong quá trình xây dựng văn bản và đánh giá sau khi ban hành văn bản.

Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh thuộc ngành, lĩnh vực do mình phụ trách gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, trình Chính phủ.

Trong các trường hợp quy định tại Điều 53 Nghị định này, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có thể đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ nội dung trong nhiều luật, pháp lệnh.

Văn bản được đề nghị ban hành phải dựa trên các căn cứ sau đây:

+ Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn;

+ Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, giải quyết các vấn đề của xã hội và các vấn đề đó cần thiết phải điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật;

+ Bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

+ Phải được đánh giá tác động sơ bộ các chính sách cơ bản và nội dung chính của văn bản;

+ Phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước;

+ Phù hợp với nội dung cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch trở thành thành viên;

+ Các điều kiện bảo đảm thi hành văn bản phải được xác định rõ;

+ Việc ban hành văn bản phải bảo đảm tính khả thi.

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2009.

Từ khóa: Nghị định 24/2009/NĐ-CP

2.395

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
86129