• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Hoạt động kinh doanh vàng

 

Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Tải về Nghị định 24/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/04/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/04/2012   Số công báo: Từ số 327 đến số 328
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật thương mại 2005, ngày 03/04/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh vàng, bao gồm: Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng. Theo đó, hoạt động khai thác và tinh luyện vàng của doanh nghiệp khai thác vàng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 24/2012.

Trong đó, Nghị định 24/2012 có quy định cụ thể Cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng phải đảm bảo điều kiện cụ thể và phải được cấp giấy phép hay được đăng kí trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra Nghị định 24/2012 còn xác định được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên lãnh thổ Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng

Nghị định 24/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/05/2012.

Từ khóa: Nghị định 24/2012/NĐ-CP

5.060

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
137569