• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân


 

Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về Nghị định 24/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/04/2014   Số công báo: Từ số 449 đến số 450
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 24/2014/NĐ-CP tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh TP trực thuộc Trung ương.

Nội dung chính của Nghị định số 24/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, về cơ cấu tổ chức của sỡ vẫn được tổ chức thành 05 đơn vị bao gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng chuyên môn, nghiệp vụ;  Chi cục; Đơn vị sự nghiệp công lập. Không nhất thiết các sở đề có các đơn vị Thanh tra, chi cục và Đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Cổng Thông tin điện tử.

Nghị định số 24/2014 quy định sở là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương. Theo đó, quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của sở gồm Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những dự thảo quyết định, chỉ thị, quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của sở theo quy định của pháp luật…, bên canh đó là hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Bên cạnh đó, Nghị định số 24/2014 quy định các sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương bao gồm: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế.

Nghị định số 24/2014 cũng quy định chi tiết điều kiện thành lập Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc.

Theo đó, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (đối với tỉnh có đường biên giới). Sở Ngoại vụ được thành lập khi tỉnh có đường biên giới trên bộ và có cửa khẩu quốc tế hoặc quốc gia. Trường hợp tỉnh không có đường biên giới, phải có các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc có khu du lịch quốc gia hay di sản văn hóa được UNESCO công nhận.

Ban Dân tộc có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý Nhà nước về công tác dân tộc. Ban Dân tộc được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi đảm bảo ít nhất 02 trong 03 tiêu chí sau: Có trên 20.000 người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản; Có trên 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Nghị định số 24/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2014.

Từ khóa: Nghị định 24/2014/NĐ-CP

9.102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225599