• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quyền tự do hội họp


 

Nghị định 257-TTg năm 1957 hướng dẫn Luật quyền tự do hội họp do Thủ Tướng ban hành

Tải về Nghị định 257-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 257-TTg   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng   Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 14/06/1957   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/06/1957   Số công báo: Số 26
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 257-TTg năm 1957 hướng dẫn Luật quyền tự do hội họp do Thủ tướng ban hành.
Nghị định 257-TTg quy định chi tiết thi hành Luật số 101-SL/L003 ngày 20 tháng 05 năm 1957 về quyền tự do hội họp.
Theo Nghị định 257-TTg quy định mặc dù có những cuộc hội họp không cần phải xin phép nhưng phải báo với Ủy ban Hành chính nơi hội họp trong một số trường hợp như: Có tính chất gia đình, thân thuộc; Một hội hợp pháp không ở trong Mặt trận dân tộc thống nhất, mà có trên 20 người tham dự; Được tổ chức ở những nơi công cộng mà Ủy ban Hành chính thành phố hoặc tỉnh đã ấn định. Nếu báo thì phải nói trước 24 giờ bằng giấy tờ hoặc bằng miệng.
Với những trường hợp phải xin phép Ủy ban Hành chính thì phải làm đơn xin phép và đơn này phải tuân theo những chuẩn mực, quy định cụ thể của nhà nước.

Từ khóa: Nghị định 257-TTg

883

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
21087