• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Văn bản pháp luật về Hội đồng định giá tài sản

 

Nghị định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Tải về Nghị định 26/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/03/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/03/2005   Số công báo: Từ số 6 đến số 7
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02 tháng 3 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Nghị định 26/2005/NĐ-CP quy định về việc thành lập, quyền, nghĩa vụ và trình tự, thủ tục định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm phục vụ cho việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong tố tụng hình sự.

Theo đó, hội đồng định giá tài sản được thành lập ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.  Số lượng thành viên của Hội đồng định giá tài sản tối thiểu là 3 người.

Thành phần của Hội đồng định giá tài sản ở cấp tỉnh, cấp huyện bao gồm: Một lãnh đạo của cơ quan tài chính là Chủ tịch Hội đồng; Một chuyên viên về giá của cơ quan tài chính là thành viên Thường trực của Hội đồng và đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn là thành viên của Hội đồng.

Thành phần của Hội đồng định giá tài sản ở Trung ương bao gồm: Một lãnh đạo của Bộ Tài chính là Chủ tịch Hội đồng; Một lãnh đạo của đơn vị chuyên môn về giá của Bộ Tài chính là thành viên Thường trực của Hội đồng và đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn là thành viên của Hội đồng. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Chủ tịch Hội đồng định giá Quyết định thành viên cụ thể cho từng vụ việc.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính chính xác, Nghị định 26/2005/NĐ-CP quy định, trong một số trường hợp, một người đảm bảo điều kiện nói trên không được tham gia Hội đồng định giá tài sản như: Đã tiến hành tố tụng với tư cách là Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký tòa án hoặc đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người phiên dịch trong vụ án đó; Đồng thời là người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; là người đại diện hợp pháp, người thân thích của những người đó hoặc là bị can, bị cáo trong vụ án; người được yêu cầu tham gia Hội đồng định giá lại tài sản mà mình đã tham gia định giá hay có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng người đó có thể không vô tư trong khi thực hiện việc định giá.

 Nghị định 26/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 23/03/2005.

Từ khóa: Nghị định 26/2005/NĐ-CP

12.145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
52878