• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao dịch điện tử


Văn bản pháp luật về Chứng thực chữ ký

Văn bản pháp luật về Giao dịch điện tử

 

Nghị định 26/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Tải về Nghị định 26/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/02/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/02/2007   Số công báo: Từ số 107 đến số 108
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/02/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số là phải thỏa 04 điều kiện quy định tại Điều 9 của Nghị định 26/2007/NĐ-CP, trong số đó có điều kiện cơ bản là chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khoá công khai ghi trên chứng thư số có hiệu lực đó.
 Tương tự như trên, chứng thư số được xem là có giá trị khi đáp ứng đủ 09 nội dung quy định tại Điều 10 Nghị định 26/2007/NĐ-CP.

Chính phủ nghiêm cấm việc trực tiếp hoặc gián tiếp phá hoại hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; cản trở hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số; làm giả hoặc hướng dẫn người khác làm giả chứng thư số cũng như việc mua bán, chuyển nhượng giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Bên cạnh việc quy định chi chi tiết về việc cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, quyền và nghĩa vụ cuả các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.... Nghị định 26/2007/NĐ-CP  còn quy định việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

Theo đó, trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Bưu chính- Viễn thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan thẩm tra hồ sơ và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho các doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật quy định tại Điều 15 của Nghị định 26/2007/NĐ-CP. 

Nghị định 26/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/03/2007.

Từ khóa: Nghị định 26/2007/NĐ-CP

5.529

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16823