• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Cơ sở quản lý người nghiện ma túy

Văn bản pháp luật về Cơ sở trợ giúp xã hội

Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Tải về Nghị định 26/2016/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/04/2016   Số công báo: Từ số 289 đến số 290
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định các chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập bao gồm các nội dung:

Mức trợ cấp đặc thù với mức tối thiểu bằng 500.000 đồng/người/tháng đối với công chức, viên chức làm việc tại cơ sở Điều trị nghiện tự nguyện; cơ sở cai nghiện bắt buộc; cơ sở xã hội; cơ sở đa chức năng; cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy;

Mức phụ cấp ưu đãi y tế theo Nghị định 26/2016 nghề đối với công chức, viên chức làm việc tại  cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy như sau:

- 70% đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, xét nghiệm cho người nghiện ma túy bị bệnh HIV/AIDS.

- 50% đối với công chức, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế và người trực tiếp trông coi, bảo vệ, vận chuyển, phục vụ người nghiện ma túy bị nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 40% tại các cơ sở ở vùng còn lại.

- 35% đối với công chức, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế và người trực tiếp phục phụ người nghiện ma túy trong điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma túy tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 30% tại các cơ sở ở vùng còn lại.

Mức phụ cấp ưu đãi giáo dục:

 - 50% đối với công chức, viên chức trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 40% tại các cơ sở ở vùng còn lại

-  25% đối với công chức, viên chức làm công tác quản lý không trực tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề tại các cơ sở ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 15% tại các cơ sở ở các vùng còn lại.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định về mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Xem chi tiết tại Nghị định 26/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/6/2016 và thay thế Nghị định 114/2007/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 26/2016/NĐ-CP

4.531

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
308262