• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Nghị định 27/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thủy sản

Tải về Nghị định 27/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/03/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2005   Số công báo: Số 12
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/03/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thủy sản.

Nghị định 27/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản về khu bảo tồn biển, bảo tồn nội địa; nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thủy sản; trách nhiệm của cơ quan chuyên môn đối với việc đảm bảo thực hiện quyền của tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản; giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản; chợ thủy sản đầu mối.

Để tái tạo nguồn lợi thủy sản nhà nước bố trí kinh phí để tái tạo nguồn lợi thủy sản trong dự toán ngân sách Trung ương và dự toán ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản có được từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để chủ động tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thủy sản. Cụ thể từ: Đóng góp của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác, nuôi trồng, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản; Đóng góp của tổ chức, cá nhân hoạt động trong các ngành nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản; Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Nghị định 27/2005/NĐ-CP quy định cá nhân sinh sống tại địa phương trực tiếp nuôi trồng thủy sản mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản cũng như cá nhân sinh sống tại địa phương làm nghề khai thác thủy sản ven bờ chuyển sang nuôi trồng thủy sản sẽ được giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản mà không thu tiền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản.

Nghị định 27/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2005.

Từ khóa: Nghị định 27/2005/NĐ-CP

1.708

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
52885