• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật viên chức


Văn bản pháp luật về Xử lý kỷ luật công chức

 

Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Tải về Nghị định 27/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/04/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/04/2012   Số công báo: Từ số 343 đến số 344
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/04/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Theo đó, xử lí kỷ luật thực hiện dưới 4 hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc. Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 02 tháng, kể từ ngày phát hiện viên chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến ngày người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền ra Quyết định xử lý kỷ luật, trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 04 tháng.

Bên cạnh đó, Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, trong đó xác định nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả; trình tự, thủ tục xem xét xử lý trách nhiệm bồi thường; trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm hoàn trả; thực hiện quyết định bồi thường, hoàn trả.

Nghị định 27/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2012

Từ khóa: Nghị định 27/2012/NĐ-CP

87.419

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
137795