• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Nghị định 28/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Tải về Nghị định 28/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/2013   Số công báo: Từ số 193 đến số 194
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/04/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 28/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Với 5 chương, 13 điều, nghị định 28/2013/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một số biện pháp thi hành Luật này. 

Một trong những nội dung đáng chú ý là văn bản này đã quy định nội dung, hình thức; trách nhiệm hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật và trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật tại Chương 2 của Nghị định. Những quy định trên đã đề cao được tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Nghị định 28/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2013.

Từ khóa: Nghị định 28/2013/NĐ-CP

6.685

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
180452