• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

 

Nghị định 28/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Tải về Nghị định 28/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/04/2014   Số công báo: Từ số 455 đến số 456
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/04/2014, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nêu rõ những nội dung chính sau:

Tên Tập đoàn

+ Tên bằng tiếng Việt là TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VỆT NAM;Tên giao dịch bằng tiếng Việt là TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM;

+ Tên tiếng Anh là VIETNAM RUBBER GROUP.Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước quyết định đầu tư thành lập, tổ chức và hoạt động.

+ Vốn điều lệ của Tập đoàn thời điểm 31 tháng 12 năm 2011 là: 26.166.499.100.000 đồng.

Mục tiêu, chức năng và ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn

Điều lệ nêu rõ mục tiêu, chức năng và ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn, kinh doanh đa ngành, trong đó ngành, nghề chính là: Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến các sản phẩm công nghiệp từ mủ, gỗ cao su; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành cao su của cả nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế.
Điều lệ cũng quy định về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với tổng công ty; phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với tổng công ty.

Điều lệ cũng quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nguyên tắc hoạt động của Kiểm soát viên; quyền, nghĩa vụ của Tổng công ty, cũng như tổ chức quản lý và điều hành của tổng công ty.

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên

Cũng theo điều lệ này, các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên của Tổng công ty được hưởng chế độ tiền lương, thưởng theo năm; các thành viên không chuyên trách hưởng thù lao công việc, theo thời gian làm việc nhưng không vượt quá 20% tiền lương của thành viên chuyên trách. Riêng Tổng giám đốc được hưởng chế độ tiền lương theo năm.

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc được hưởng chế độ tiền lương theo năm. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo quy định hiện hành của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Ngoài ra,  Điều lệ cũng quy định về vấn đề quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của Tổng công ty; đầu tư vốn tại doanh nghiệp khác, người đại diện và liên kết tổng công ty; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản tổng công ty.

Nghị định số 28/2014 cũng đính kèm là danh sách các công ty con thuộc tập đoàn; danh sách công ty liên kết thuộc tập đoàn và danh sách công ty thực hiện tái cơ cấu của tập đoàn.

Nghị định 28/2014/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/05/2014, bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-TTg.

Từ khóa: Nghị định 28/2014/NĐ-CP

881

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225999