• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật việc làm

 

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Tải về Nghị định 28/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/04/2015   Số công báo: Từ số 395 đến số 396
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Bắt buộc tham gia BHTN đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Ngày 12/03/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm 2013 về bảo hiểm thất nghiệp(BHTN).

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Quy định về việc tham gia BHTN.

Hồ sơ tham gia BHTN là hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó bao gồm nội dung cụ thể về tham gia BHTN.

Trường hợp NLĐ đã giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng trước ngày 01/01/2015 và đang thực hiện HĐLĐ này thì NSDLĐ phải tham gia BHTN cho những NLĐ này nếu thời hạn kết thúc hợp đồng còn ít nhất 03 tháng trở lên.

Trường hợp NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHTN trong thời gian này

Về điều kiện được hỗ trợ  kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

NSDLĐ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Đóng đủ BHTN liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến tháng liền trước của tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ hoặc đến tháng của ngày đề nghị hỗ trợ kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ nếu NSDLĐ đã đóng BHTN của tháng đó.

+ Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh và dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 50 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng từ 300 lao động trở xuống và từ 100 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng trên 300 lao động, không kể lao động giao kết HĐLĐ với thời hạn dưới 03 tháng.

+ Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLĐ được xác định thông qua báo cáo sản xuất, kinh doanh của năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ mà bị lỗ có xác nhận của cơ quan thuế.

+ Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 01 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng.

Về hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

NLĐ đang đóng BHTN bị chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm.

Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong các trường hợp sau, NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ;

+ NLĐ có việc làm ;

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

+ Hưởng lương hưu hằng tháng ;

+ Sau 02 lần NLĐ từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng ;

+ Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;

+ Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ;

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên ;

+ Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật BHTN

+ Chết;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc ;

+ Bị tòa án tuyên bố mất tích;

+ Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

NLĐ đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng BộLĐTBXH quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Giải quyết hỗ trợ học nghề.

NLĐ đáp ứng đủ điều kiện về hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được hỗ trợ 01 lần để học 01 nghề tại cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật về dạy nghề. Phương thức hỗ trợ kinh phí học nghề được thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề.

Một số quy định chuyển tiếp.

Thời gian NLĐ đã đóng BHTN theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2015 mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính là thời gian đóng BHTN theo quy định của Luật Việc làm 2013.

Thời gian NSDLĐ đóng BHTN cho NLĐ được tính để miễn trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, viên chức.

Thời gian NLĐ thực tế làm việc theo các HĐLĐ, hợp đồng làm việc với NSDLĐ mà không phải đóng BHTN thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về viên chức.

NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 01/01/2015 thì thực hiện theo quy định của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ; Nghị định 100/2012/NĐ-CP.

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về BHTN có hiệu lực 01/05/2015, và thay thế Nghị định 127/2008/NĐ-CP;  Nghị định 100/2012/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 28/2015/NĐ-CP

13.205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268405