Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 29-NĐ/LB năm 1959 về vấn đề quản lý các đường sá và cầu ở các thành phố và thị xã do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện- Bộ trưởng Bộ Kiến Trúc ban hành.

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29-NĐ/LB   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Kiến trúc   Người ký: Nguyễn Văn Trân, Bùi Quang Tạo
Ngày ban hành: 28/03/1959   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/04/1959   Số công báo: Số 13
      Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị định 29-NĐ/LB

103