• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thống kê


 

Nghị định 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ

Tải về Nghị định 30/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/04/2006   Số công báo: Từ số 6 đến số 7
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Thống kê   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/03/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ.

Nghị định 30/2006/NĐ-CP quy định về cung cấp, thu thập, xử lý, công bố và sử dụng thông tin thống kê khoa học và công nghệ, phát triển công tác thống kê khoa học và công nghệ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ được áp dụng thống nhất trong cả nước và bao gồm các nhóm chính: Nhóm chỉ tiêu về nhân lực; Nhóm chỉ tiêu về tài chính; Nhóm chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng; Nhóm chỉ tiêu về kết quả của hoạt động; Nhóm chỉ tiêu về tác động; và các chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ khác. Sau khi thống kê khoa học, Nghị định 30/2006/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ được thực hiện bao gồm: Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ; Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ.

Trong đó:

 - Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ bao gồm các quy định về đối tượng thực hiện; biểu mẫu, chỉ tiêu thống kê; phương pháp tính; trách nhiệm của các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo; nơi nhận báo cáo; kỳ hạn, thời hạn thực hiện.

 - Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ bao gồm các quy định về đối tượng thực hiện; biểu mẫu, chỉ tiêu thống kê; phương pháp tính; trách nhiệm của các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo; nơi nhận báo cáo; kỳ hạn, thời hạn thực hiện.

Khi thực hiện chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ có quyền: Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp theo quy định của pháp luật; Các quyền khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ có nghĩa vụ: Báo cáo đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng nội dung thông tin được quy định trong từng chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ; Nộp báo cáo đúng hạn và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 30/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2006.

Từ khóa: Nghị định 30/2006/NĐ-CP

763

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
10827