• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kiểm toán độc lập


 

Nghị định 30/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

Tải về Nghị định 30/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/04/2009   Số công báo: Từ số 183 đến số 184
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/03/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập.

Nghị định 30/2009 có 3 điểm sửa đổi như sau:

Thứ nhất, Nghị định 30/2009 sửa đổi khoản 1 Điều 20 Nghị định 105/2004/NĐ-CP. Theo đó doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật theo 3 hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Thứ hai, Nghị định 30/2009 sửa đổi khoản 1 Điều 23 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP. Một trong những nội dung quan trọng của sửa đổi này chính là ở quy định  Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán phải có thời gian công tác thực tế về kiểm toán đủ 3 năm trở lên sau khi được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và không được đồng thời tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp khác.

Thứ ba, Nghị định 30/2009 s ửa đổi khoản 3 Điều 23 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP. Theo đó, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo có ít nhất 3 kiểm toán viên hành nghề ký hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian với doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không đảm bảo bảo điều kiện này sau 6 tháng liên tục thì phải ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Nghị định 30/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/05/2009.

Từ khóa: Nghị định 30/2009/NĐ-CP

767

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
86701