• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Nghị định 33/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng

Tải về Nghị định 33/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/05/2014   Số công báo: Từ số 495 đến số 496
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 33/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động của Thanh tra quốc phòng.

Nội dung chính của Nghị định 33/2014 quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng. Theo đó, nghị định này quy định tổ chức Thanh tra quốc phòng bao gồm: Thanh tra Bộ Quốc phòng; Thanh tra quốc phòng quân khu; Thanh tra Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các Tổng cục; Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra quân chủng; Thanh tra Bộ đội Biên phòng; Thanh tra quốc phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, TP. HCM và Thanh tra quốc phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra quân đoàn, binh chủng và tương đương.

Cũng tại Nghị định 33/2014 này quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức Thanh tra quốc phòng đó là thực hiện và giúp cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cùng cấp thực hiện quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng... theo quy định của pháp luật.

Một nội dung đáng chú ý của Nghị định 33/2014 này quy định việc công khai kết luận thành tra, theo đó quy định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện công khai kết luận thanh tra.

Ngoài ra, để bảo đảm cho hoạt động thanh tra, Nghị định 33/2014 cũng quy định việc xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra. Theo đó, quy định xử lý những người cản trở, đưa hối lộ, trả thù người làm nhiệm vụ thanh tra, tố cáo sai sự thật, vi phạm pháp luật về thanh tra; người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra hoặc vì động cơ cá nhân hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm mà xử lý vi phạm, kết luận không đúng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nghị định 33/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2014 và thay thế Nghị định số 26/2006/NĐ-CP, Nghị định số 12/2005/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 33/2014/NĐ-CP

2.076

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
227702