• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật dầu khí

 

Nghị định 34/2001/NĐ-CP ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

Tải về Nghị định 34/2001/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2001/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/07/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/08/2001   Số công báo: Số 29
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/07/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2001/NĐ-CP ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

Ban hành kèm theo Nghị định 34/2001/NĐ-CP Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

Theo Quy chế quy định việc đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí để chọn đối tác ký kết hợp đồng dầu khí theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí.

Nội dung quy chế ngoài những quy định chung về phạm vi; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; hình thức, chỉ tiêu đấu thầu; điều kiện dự thầu quy chế còn quy định về quy trình đấu thầu; chỉ định đấu thầu.

Từ khóa: Nghị định 34/2001/NĐ-CP

355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47912