Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 34/2009/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/04/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/04/2009   Số công báo: Từ số 193 đến số 194
Lĩnh vực Bảo hiểm, Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/04/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2009/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo Nghị định 34/2009/NĐ-CP, từ ngày 01 tháng 5 năm 2009, tăng thêm 5% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 05 đối tượng sau:

+ Loại đối tượng thứ nhất là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng.

+ Loại đối tượng thứ hai là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

+ Đối tượng thứ ba là những người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

+ Thứ tư là cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

+ Cuối cùng là quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng quy định tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.

Nghị định 34/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/05/2009.

Từ khóa: Nghị định 34/2009/NĐ-CP , Nghi dinh 34/2009/ND-CP , Nghị định 34 , Nghị định 34 , Nghi dinh 34 2009 , Nghi dinh 34 2009

324