• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về Nghị định 34/2016/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/05/2016   Số công báo: Từ số 365 đến số 366
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Quy định nổi bật khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật

So với Nghị định số 24/2009/NĐ-CP trước đó, Nghị định 34/2016/NĐ-CP đã bổ sung thêm nhiều quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể Nghị định 34 có 189 Điều, chia thành 10 chương. Trong đó có những quy định mới đáng lưu ý như sau:

Bố cục của văn bản sẽ gồm 6 dạng, trong đó:

 1. Giữ nguyên 3 dạng bố cục: 
  • Phần, chương, mục, điều, khoản, điểm;
  • Chương, mục, điều, khoản, điểm;
  • Điều, khoản, điểm.
 2. Bỏ 2 dạng bố cục:
  • Mục, điều, khoản, điểm;
  • Khoản, điểm.
 3. Bổ sung 3 dạng bố cục:
  • Phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm;
  • Chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm;
  • Chương, điều, khoản, điểm.

Đối với mỗi điểm chỉ được thể hiện một ý, trình bày trong một câu hoàn chỉnh hoặc một đoạn. Đồng thời không dùng các ký hiệu khác để thể hiện các ý trong một điểm.

Hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được xác định như sau:

 • Ngày có hiệu lực của VBQPPL phải được quy định ngay trong văn bản.
 • Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực trong dự thảo văn bản.
 • VBQPPL hết hiệu lực thì văn bản QĐCT thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết (QĐCT) thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực.
 • Trường hợp VBQPPL được QĐCT hết hiệu lực một phần thì các nội dung QĐCT phần hết hiệu lực sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được QĐCT.
 • Trường hợp một văn bản QĐCT nhiều VBQPPL, trong đó chỉ có một hoặc một số văn bản được QĐCT hết hiệu lực thì nội dung của văn bản QĐCT thi hành sẽ hết hiệu lực đồng thời với một hoặc một số văn bản được QĐCT hết hiệu lực.
 • Trường hợp không xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản QĐCT thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ.

Dự thảo văn bản được đánh số thứ tự lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5. Trong đó:

 • Dự thảo 1: do đơn vị chủ trì soạn thảo trình Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo.
 • Dự thảo 2: Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định gửi và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc của cơ quan chủ trì soạn thảo, của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 
 • Dự thảo 3: Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của cơ quan, cá nhân, tổ chức sẽ gửi đến cơ quan thẩm định. 
 • Dự thảo 4: Đã tiếp thu ý kiến thẩm định, trình Chính phủ xem xét và quyết định việc trình dự thảo cho cá nhân, cơ quan có thẩm quyền để xem xét, thông qua. 
 • Dự thảo 5: Được chỉnh lý về mặt kỹ thuật sau khi tiếp thu ý kiến của Chính phủ và trước khi cơ quan, cá nhân có thẩm quyền ký ban hành. 

Từ ngày 01/7/16, Nghị định 34/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực. Đồng thời cũng từ ngày này, 5 văn bản sau sẽ hết hiệu lực: Nghị định 24/2009/NĐ-CP, Nghị định 91/2006/NĐ-CP, Nghị định 40/2010/NĐ-CP, Nghị định 100/2010/NĐ-CP và Nghị định 16/2013/NĐ-CP. 
 

Từ khóa: Nghị định 34/2016/NĐ-CP

39.597

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
312070