• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Tải về Nghị định 35/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/04/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/04/2009   Số công báo: Từ số 193 đến số 194
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, được tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 35/2009/NĐ-CP; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng, thuỷ văn, đo đạc, bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

Tổ chức của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường bao gồm Thanh tra Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Thanh tra Tổng cục (Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Thanh tra Tài nguyên và Môi trường thực hiện 10 nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định 35/2009/NĐ-CP. Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, thanh tra đột xuất (khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao).

Nghị định 35/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2009.

Từ khóa: Nghị định 35/2009/NĐ-CP

2.547

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
86917