• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Nghị định 37/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Tải về Nghị định 37/1999/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/1999/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/06/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/07/1999   Số công báo: Số 27
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 37/1999/NĐ-CP thành lập các thị trấn sau:

- Thành lập thị trấn Ma Lâm, thị trấn huyện lỵ huyện Hàm Thuận Bắc trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Ma Lâm. Thị trấn Ma Lâm có 1.550 ha diện tích tự nhiên và 11.890 nhân khẩu.

- Thành lập thị trấn Thuận Nam, thị trấn huyện lỵ huyện Hàm Thuận Nam trên cơ sở 2.870,3 ha diện tích tự nhiên và 10.936 nhân khẩu của xã Tân Lập. Thị trấn Thuận Nam : Đông giáp xã Hàm Minh; Tây và Bắc giáp xã Tân Lập; Nam giáp xã Tân Thuận.

- Thành lập thị trấn Võ Xu, thị trấn huyện lỵ huyện Đức Linh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Võ Xu. Thị trấn Võ Xu có 2.765 ha diện tích tự nhiên và 15.833 nhân khẩu.

- Thành lập thị trấn Đức Tài thuộc huyện Đức Linh trên cơ sở 3.081,3 ha diện tích tự nhiên và 17.920 nhân khẩu của xã Đức Tài.

- Sáp nhập 1.700 ha diện tích tự nhiên còn lại của xã Đức Tài vào xã Đức Hạnh. 

- Thành lập thị trấn Lạc Tánh - thị trấn huyện lỵ huyện Tánh Linh. Thị trấn Lạc Tánh có 3.816 ha diện tích tự nhiên và 13.272 nhân khẩu. Thị trấn Lạc Tánh : Đông giáp các xã Đồng Kho, Đức Thuận, Đức Bình; Tây giáp xã Gia An và xã Gia Huynh; Nam giáp xã Gia Huynh; Bắc giáp xã Huy Khiêm

Từ khóa: Nghị định 37/1999/NĐ-CP

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
10792