• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bầu cử


 

Nghị định 37/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009

Tải về Nghị định 37/2004/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2004/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/02/2004   Số công báo: Số 10
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 37/2004/NĐ-CP phê chuẩn số lượng danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009. 

Danh sách bao gồm 19 đơn vị bầu cử, 73 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số lượng đại biểu của 11 huyện, thị xã của tỉnh An Giang.

Từ khóa: Nghị định 37/2004/NĐ-CP

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6078