• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Nghị định 37/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/04/2008   Số công báo: Từ số 219 đến số 220
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 37/2008/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức một số hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Khu đón tiếp nhân dân và các công trình có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Nghị định 37/2008/NĐ-CP Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ có 03 tổ chức trực thuộc là Văn phòng Ban, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình; Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ban có các tổ chức chuyên trách phối thuộc gồm : Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng; Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Về cơ cấu, Nghị định 37/2008 quy định Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban. Trưởng ban là cán bộ cấp tướng Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhiệm vụ chính của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là quản lý, tôn tạo Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Quảng trường Ba Đình và các công trình, kiến trúc liên quan; chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, vệ sinh môi trường; quy hoạch tổng thể và chi tiết các hệ thống kỹ thuật hạ tầng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Khu đón tiếp nhân dân phù hợp với quy hoạch tổng thể, chi tiết của khu Trung tâm chính trị Ba Đình.

Bên cạnh đó là chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan trong việc bảo đảm giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong việc quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và các công trình có liên quan….

Nghị định 37/2008 có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2008.

Từ khóa: Nghị định 37/2008/NĐ-CP

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google