• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hóa chất


Văn bản pháp luật về Hóa chất phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

Văn bản pháp luật về Quản lý hóa chất

 

Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Tải về Nghị định 38/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 38/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/05/2014   Số công báo: Từ số 509 đến số 510
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 38/2014/NĐ-CP quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học.

Nội dung chính của Nghị định này quy định về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, cất giữ và xuất khẩu, nhập khẩu các hóa chất được Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (sau đây gọi tắt là Công ước Cấm vũ khí hóa học) kiểm soát tại lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, Nghị định 38/2014 quy định các hành vi bị cấm và các mục đích không bị cấm theo Công ước Cấm vũ khí hóa học. Theo đó, các hành vi phát triển, sản xuất, sở hữu, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học; xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí hóa học trực tiếp hay gián tiếp với mọi tổ chức, cá nhân; Hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất thuộc dạnh mục cấm trừ trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền cho những mục đích đặc biệt như nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc bảo vệ… được xem là các hành vi bị cấm theo Công ước Cấm vũ khí hóa học.

Bên cạnh đó, Nghị định 38/2014 cũng quy định các hành vi vì phát triển công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu, y tế, dược phẩm; bảo vệ liên quan trực tiếp đến việc phòng, chống hóa chất độc và vũ khí hóa học; hoạt động quốc phòng, an ninh không gắn với việc sử dụng vũ khí hóa học và không sử dụng độc tính của hóa chất như là phương tiện chiến tranh; cưỡng chế thi hành luật, kể cả chống bạo loạn trong nước được phá.

Ngoài ra, Nghị định 38/2014 cũng có quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian cấp phép sản xuất hóa chất được quy định tại Danh mục hóa chất bảng được ban hành kèm theo nghị định này. Nghị định cũng quy định chi tiết về điều kiện sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF, theo đó, quy định phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về hóa chất do cơ quan có thẩm quyền cấp; có văn bản cam kết sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF không vi phạm các nội dung quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 100/2005/NĐ-CP

Từ khóa: Nghị định 38/2014/NĐ-CP

2.347

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
228675